Търсене

Бог се роди

Земята спи най-сладкия си сън,
притихнали са ледените хали.
Феерия от снежна прелест вън
заспалите дървета нежно гали.

Нощта сияе в странна белота.
Снегът искри от светлина запален.
Неземна песен плисва над света.
В свещена сила пламъка сияе.

Бог се роди на земята.
Нека са пълни сърцата
с Вяра, с Надежда, с Любов.
Бог се роди на земята!

Светът е пълен с нова светлина.
Неземна песен ангели запяват.
Земята се събужда от съня,
с лика си Младенецът я огрява.