Търсене

Рождество Христово (2)

Зимата дойде отгоре,
там от чистото поле
на небесните простори.
С бели вихрени криле
цяла нощ тя бе лудяла
над земята – най подир
със една покривка бяла
я обви на длъж и шир.

А под снежните качулки
на къщята тая нощ,
херумиви в златни люлки
пееха със чудна мощ.
Светлото Христово чудо
те вестяваха безспир
и зовяха всички люде
към любов и мир.