Търсене

Света Вест

Над всеки клон елхов
гори света любов

и тихо златна птичка
запе сама-самичка:

„Люлей се, роден лес…
Христос роди се днес.

Над люлчицата чудна
звездата ранобудна

пови го в пелени
от златни светлини.

И тръгнаха овчари,
все млади коледари

във хор, от праг на праг,
да ни припомнят пак

света небесна вест,
че Бог роди се днес.